Det vanskelige lederskapet

Foto av Quino Al fra Unsplash
Foto: Quino Al.

Synes du ledelse er vanskelig? Det er ikke så rart. Det ledere opplever som vanskelig i jobben, er nettopp de oppgavene som er selve kjernen i det å være leder.

Lederskap er et av de mest studerte, og minst forståtte, fenomener i verden, sa James MacGregor Burns i sin tid. Ledelse er med andre ord vanskelig av natur. Spørsmålet blir derfor ikke hvordan du som leder skal unngå vanskelige situasjoner, men hvordan du skal takle dem.

Dette synes ledere er vanskelig

I møte med ledere, enkeltvis eller i ledergrupper, snakker vi ofte om hva de synes er enkelt og vanskelig med å lede.

Mange synes det går greit å strukturere oppgaver, rapportere, gi ros, sikre fremdrift og jobbe mot felles mål. Men på spørsmålet om hva som er vanskelig, blir listen plutselig lengre. Typiske oppgaver som oppleves som utfordrende, er å:

 • Håndtere konflikter
 • Fortelle ansatte at arbeidet ikke er godt nok
 • Gi konstruktive personlige tilbakemeldinger
 • Gi tillit og ansvar
 • Si nei til arbeidsoppgaver
 • Si unnskyld
 • Få med seg alle på endringer eller å tenke nytt
 • Få teamet til å samhandle og kommunisere
 • Skape entusiasme og engasjement
 • Aldri få verken ris eller ros som leder

En gang leder – alltid leder

Fra tid til annen møter vi ledere som er svake i rollen – og som heller ikke er interessert i å gjøre noe med det. De som mangler lidenskap for både folk eller fag. Vi møter de som alltid har rett og som egentlig ikke lytter. Vi møter de som elsker å styre gjennom regler og kritikk, ”uniformerer” medarbeidere som en enhet og er opptatt av avvik. Og vi møter de som en gang var flinke i den opprinnelige stillingen sin, men som kom ”skeivt ut fra hoppkanten” da de ble ledere.

En sjelden gang møter vi også de lederne som ikke ønsker korreksjon, eller som ikke ser noe poeng i å tenke nytt eller utvikle seg. Som en kar sa: ”Engang leder, alltid leder – jeg lærte alt om lederskap den gang da jeg var i..”

I dialog med disse lederne har vi ofte kommer fram til at vanskelighetene bunner ut i to forhold:

 • At de synes det er vanskelig å være tydelig og sette krav
 • At de synes det er vanskelig å vise tillit og sårbarhet

Krevende og sårbar på samme tid?

Gjennom undersøkelser og i møter med team vet vi at flere medarbeidere ønsker at lederne deres setter tydelige krav. Samtidig vet vi at alle gjerne vil ha et demokratisk arbeidsmiljø med stor frihet og ansvar for egne oppgaver. Disse to ønskene kan virke vanskelige å kombinere.

At alle skal få si sitt og være med å bestemme, er selvsagt viktig. Men vi møter mange frustrerte team som sier at det ofte blir mye snakk og lite handling. Mange er mer opptatt av seg og sine oppgaver fremfor det kollektive ansvaret.

En sentral del av lederrollen er å være veileder, inspirator og påvirker. Men det er også viktig å ta avgjørelser. Det finnes mange smarte og kloke måter å gjøre det på. Iblant vil avgjørelsene være upopulære, men desto viktigere er det at du tar dem. For medarbeiderne dine forventer at du gjør det.

Alt kan sies, men si det riktig

Det er dermed måten du kommuniserer på, som blir viktig. Prøv å sette forholdet inn i en større kontekst. Snakk det inn i den overordnede strategien eller spill på lagfølelsen. Øv deg på å si ting som at “dette stiller krav til oss som avdeling” eller  at “dette medfører at vi som team må jobbe smidigere”.

Vær tydelig på hva du forventer og hva du står for som leder. Er du trygg på deg selv og ditt standpunkt, blir også dine medarbeidere trygge på deg.

Ledelse handler om å våge

Alt i alt handler godt lederskap om å våge. Våge å sette krav. Våge å være tydelig. Og våge å være deg selv. Og med å være deg selv, mener vi ikke bare deg selv på ditt beste – men også på ditt mindre gode.

Vi tror nemlig at verden ville vært et litt bedre sted om flere ledere turte å si: Jeg tok feil. Jeg trenger hjelp. Jeg er ikke sikker.

Å innrømme feil og svakheter er å innrømme at man er et menneske. Og nettopp det at du er et menneske, tror vi dine medarbeidere setter stor pris på. Vi stoler jo tross alt mer på mennesker enn maskiner, gjør vi ikke?

Dette blogginnlegget er SAMskapt med Magnus Liøkel i Sommerfuglen Media. 

Trude Falck Bjånes

Trude Falck Bjånes

Gründer og daglig leder