Finnes det et skyggesystem i teamet ditt?

Finnes det et skyggesystem i teamet ditt?

I mange team og ledergrupper er det en usynlig dynamikk – et skyggesystem – som hemmer. Her får du 5 effektive råd for hvordan du oppløser denne dynamikken og skaper økt engasjement, flyt og effektivitet.

På våre kurs og i arbeid med for eksempel organisasjonsutvikling eller i ledergrupper, snakker vi nesten alltid om den usynlige dynamikken. Det som ikke synes på organisasjonskartet, men som er der likevel. Alle vet om den, men ingen snakker om den, og i alle fall ikke til deg som leder. Så hva gjør du for å få dette skyggesystemet frem i lyset?

1. Respekter og anerkjenn det som faktisk er, og våg å snakke om det 

Vi bruker ofte begrepet «å kalle en spade for en spade». Det å være åpne og ærlige. Her er noen påstander vi møter ute i bedriftene, som mange synes det er vanskelig å snakke om:

 • Jeg synes digitale verktøy er vanskelig.
 • Jeg vantrives med å være alene på hjemmekontor.
 • Jeg planlegger, men jeg får ikke gjort det jeg skal.
 • Jeg klarer ikke å motivere meg.
 • Vi vet allerede nå at vi må si opp folk, men de kortene holder jeg tett til brystet.

Det å være åpne og ærlige i en virksomhet, åpner for å gjøre justeringer underveis, uten at det blir farlig. Det gir mulighet for å hjelpe hverandre og skape positiv konkurranse slik at alle kan være stolt av prestasjonene. Det blir dessuten ofte enklere å forstå beslutninger som ikke alltid er positive.

2. Utvikle en kultur hvor det er balanse mellom å gi og ta

Balanse mellom å gi og ta handler om at alle gjør sin del av arbeidet og tar sin del av ansvaret. I de aller fleste team er det noen som gir mer enn de får, og andre som får mer enn de gir. Her er noen stikkord:

 • Hvordan følger du opp som leder, og måler innsatsen?
 • Kanskje har du noen trofaste som står på, mens andre gjør bare det de må.
 • Det finnes dem som lærer seg det digitale, og andre som snylter og dilter etter.
 • Mange bidrar og viser interesse på digitale møter, og andre gjemmer seg bort.
 • Noen velger alltid ferie først og tar seg til rette.

Når du som leder utfordrer og motiverer teamet ditt på leveranser og gode holdninger, vil det skape et team som gjør hverandre gode – og som sammen øker leveransen. Det vil bli en jevnere arbeidsfordeling, fordi ingen kan snike seg unna, og andre må dra lasset. 

3. Inkluder alle i teamet og skap tilhørighet

Alle som har bidratt til historien til virksomheten, hører til. Alle har kanskje ikke satt gode spor, men uansett så har det gitt virksomheten viktig læring, og dermed er det en viktig del av historien. Det er lett å ekskludere medarbeidere vi ikke er fornøyd med, og hegne om de gode. Alle skal ha muligheten til å bli gode. Spør deg selv:

 • Følger du opp alle like mye – også dem du liker mindre?
 • Gir du alle mulighet til å delta på spennende prosjekter?
 • Viser du at du verdsetter dem “på gulvet” like mye som de andre?
 • Hvem henvender du deg til, og lytter genuint til, og hvem ekskluderer du?
 • Hvordan er tonen og kroppsspråket ditt til i forhold til de ulike medarbeiderne dine?
 • Hva med de permitterte – de du allerede vet skal ut? Hvordan forholder du deg til dem?

Å inkludere alle vil bety at alle opplever å ha sin plass. De som finner sin plass, vil blir mer motivert til å være en god medarbeider og teamspiller. Å være real og rettferdig, gir ofte større aksept for det som kan være ubehagelig.

4. Gi anerkjennelse til de som har vært der lenge

Du har kanskje hørt begrepet om «å lede fra siste plass». Enhver bedrift besitter så mye erfaring og kompetanse som er opparbeidet over år. De som har vært i bedriften, kjenner historien, utviklingen og har mye kunnskap og kompetanse på sitt felt.  Det er så viktig å være ydmyk og nysgjerrig på historien, og å være lydhør overfor de som har vært der lenge. Spør deg selv:

 • Hvordan ser du som leder på de eldre, som har vært der en stund – som kanskje synes den digitale plattformen er vanskelig – versus de unge og offensive?
 • Er du lydhør overfor de som er gamle i gamet?
 • Har du respekt for historien, og at bedriften har klart seg gjennom kriser tidligere også?
 • Respekterer du ledere som kom før deg, og som har annerledes kunnskap og kompetanse enn deg selv?

Vi trenger nye unge krefter med høy kapasitet, som er innovative og sultne. Samtidig er det viktig å anerkjenne de som er har vært med på å bygge opp bedriften. Disse gruppene utfyller hverandre og gjør hverandre gode.

5. Ta beslutninger som er til det beste for helheten 

Det er naturlig å være opptatt av sitt eget ansvarsområde. Som leder er det viktig å ikke bli sittende i sin egen silo og orientere seg og handle ut fra eget ståsted, eller forholde seg kun til noen i teamet eller enkelte deler av bedriften. 

 • Det kan handle om at enkelte alltid slipper unna, fordi noen andre alltid tar jobben.
 • Det kan være at du som leder helst vil passe på ditt eget ansvarsområde – meg og mitt – eller at en i teamet ditt hegner kun om sitt eget.
 • Det kan være ledergrupper uten felles oppfatning om hvilken merverdi de skaper.
 • Det kan være at det over tid er skapt vinnerteam, mens andre føler seg som taperteam.

Som leder er det viktig å forstå helheten. Som leder er det viktig å kunne se de underliggende strukturene og sammenhengende – og ikke bare enkelthendelser. En ledergruppe leder hele virksomheten. En utfordring i en avdeling er hele virksomhetens utfordring, som lederne skal løse sammen. Når du som leder og ledergruppen skaper strukturen og de gode rammene for hele bedriften, og tar beslutninger som er til det beste for helheten, blir det bra for alle å være en del av virksomheten.

En del av hverdagsledelsen

Den usynlige dynamikken, skyggesystemet, er også en del av hverdagsledelsen. Vår erfaring er at den er langt viktigere enn det vi kanskje liker eller orker å tenke på.

Vil du vite mer og få flere tips til hvordan du kan jobbe med den usynlige dynamikken i eget team og andre viktige tips og innspill til bedre hverdagsledelse?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med kultur og organisasjonsutvikling sender du en mail.

Send oss en melding!