Har bedriften din en sunn tilbakemeldingskultur?

Hvordan står det til med tilbakemeldingskulturen?

Vi trenger alle feedback, men ikke alle ønsker feedback på samme måte. Har du tenkt over hvordan du gir og hvordan du tar imot tilbakemeldinger?

Uten gode tilbakemeldinger på jobben vi gjør, blir det vanskelig å vite hvordan vi skal forbedre oss. Ved å være bevisst på hvordan hver enkelt medarbeider ønsker feedback, kan du bidra til å skape en sunn tilbakemeldingskultur i bedriften.

Forskjellige folk trenger forskjellig feedback

Noen behøver ikke mer enn et bra jobba. De vet selv hva de har gjort bra og ser seg fornøyd med det. Andre trenger mer konkrete tilbakemeldinger. De trenger enten å vite hva som er bra jobba eller hvilken betydning den gode jobben betyr for andre eller for bedriften.

Mengden feedback kan også variere fra person til person. For noen holder det med en klapp på skulderen i ny og ne, mens andre trenger en jevn strøm av feedback for å holde motivasjonen og effektiviteten oppe.

Spør hvordan medarbeideren ønsker tilbakemeldinger

De aller fleste vil ha tilbakemeldinger på prestasjonene sine – men få ber om det eksplisitt. Derfor blir det du som leder som ofte må ta det første steget.

Spør gjerne medarbeideren rett ut hvordan hun vil ha feedback. Medarbeideren har sannsynligvis ikke tenkt så mye over dette før, og i så fall må du kanskje hjelpe litt på vei.

Spør for eksempel hvordan hun takler å få kritikk, om hun vil ha tilbakemeldinger muntlig eller skriftlig eller om hun setter pris på å bli roset foran andre. Da vil du gjerne få gode og mange ulike svar tilbake.

En leder vi jobber med har oversikt over samtlige 70 medarbeidere og hvordan de ønsker og ikke ønsker feedback. Denne bruker hun daglig – og får knallbra tilbakemeldinger fra i retur!

Fortell hvordan du selv ønsker feedback

En sunn tilbakemeldingskultur er gjerne toveiskjørt. De fleste ledere ønsker også å vite hvordan de gjør jobben sin og hvordan de oppfattes av medarbeiderne. Men for medarbeiderne kan terskelen for å gi feedback til lederne være høy – med mindre du bevisst går inn for å senke den.

Første steg er derfor å si at du gjerne ønsker feedback. Det andre steget er å fortelle hvordan, på samme måte som du ba medarbeideren gjøre.

Skap et feedbackforum

Feedback fungerer ikke bare individuelt. Alle team og bedrifter har også en kollektiv tilbakemeldingskultur. Hvor god den er, kommer gjerne an på åpen og tilrettelagt den er.

Vi i it’s timeout er som kjent glad i de gode samtalene. Samtaler der team eller grupper setter seg ned og prater om det som foregår “på innsiden”, og der man sammen finner ut av hvordan man kan bli bedre og mer samspilt. I dette arbeidet er konstruktive og ufiltrerte tilbakemeldinger helt essensielt for å flytte teamet fremover.

Men alt starter med tillit, kjennskap og åpenhet. Det må være rom for uenighet. Motstridende meninger er ikke en svakhet, men en styrke som bidrar til å stake ut den beste kursen. Folkene må føle seg trygge på at tilbakemeldingene deres ikke bare er velkomne, men også verdifull kunnskap.

Feedback er med andre ord brennstoff for bedriften din.    

//Trude

Dette innlegget er SAMskapt med Magnus Liøkel fra Sommerfuglen Media.