Hverdagsledelse går fortsatt ikke av moten – eller?

De to kursholderne i hverdagsledelse, Trude og Siri

Vi valgte å kalle en spade for en spade, og hverdagsledelse for hverdagsledelse. Det angrer vi ikke på i dag.

(Nå tilbyr vi også et digitalt kurs i hverdagsledelse.)

For seks år siden, da jeg og Siri fra Livet&Lederskapet satte oss ned for å sy sammen konseptet vårt, hadde vi store, flotte ord i tankene. Leadership ditt. Management datt. Det var jo så mange fancy uttrykk mange andre brukte. Men passet de egentlig for konseptet vårt?

Ledelse foregår hver dag 

Vi tok et steg tilbake og så på hva konseptet vårt egentlig handlet om. Det dreide seg ikke om å trene ledere til å stå på de store scenene, eller om å mate dem med svevende teorier som raskt ble glemt når de kom tilbake til det travle kontoret. Det dreide seg om å være den gode lederen, rollemodellen, veiviseren og inspiratoren som er til stede i hverdagen. På kontoret. På møterommet. Ved kaffemaskinen. På de solfylte dagene, på de grå dagene og på de dagene det stormer og er motvind. Med analog og digital tilstedeværelse. 

Og selv om det stred mot alle trender og moteord, valgte vi å kalle konseptet akkurat det det var. Hverdagsledelse. Vi var fornøyde med valget, men likevel redde for om folk kom til å melde seg på et kurs eller  bedriftstilpassede kurs med en så “traust” tittel. 

Det er alle de små nyansene som skiller den gode hverdagslederen fra den dårlige. Derfor må vi tørre å snakke om dem – og ikke minst sette av tid til å trene på hverdagsledelse. For det spiller liten rolle om du holder en knakende god tale på den årlige kick-offen, hvis du ikke vet hvordan du får med deg folka dine i det daglige – på kontoret eller i digitale møter. Og det hjelper lite å nevne visjonene, verdiene og strategiene et par ganger, for så å anta at folka husker dem og står bak dem. Det krever arbeid hver dag. 

Ledelse handler fortsatt  om

  • Å vise vei (er), være tydelig og krevende, samtidig som man er inkluderende, involverende og står til tjeneste.  Vi liker det å være PÅ. 
  • Å  se, høre og anerkjenne, også hvordan den enkelte medarbeider forholder seg til endringer. Til usikkerhet. Til frykt. Til å like å jobbe på hjemmekontor. Til å vantrives på hjemmekontor.
  • Å ha mere struktur uten å virke kontrollerende i en tid med mange digitale møtepunkt. 
  • Å planlegge effektive, meningsfulle og engasjerende møter enten de er analoge eller digitale. 
  • Å gi og få tilbakemeldinger i hverdagen. Også når en ikke møtes så ofte fysisk. 
  • Å våge å forholde seg til hva som er innafor og utenfor i kulturen hos oss, i de digitale møtene og den nye hverdagen. Og faktisk gjøre noe med de du ser. 
  • Å sikre at virksomheten som system er i balanse. Helheten er viktigere enn det som skjer i egen avdeling eller «silo». Om balanse mellom å gi og ta. Om at alle er en del av VI.
  • Å bygge bro og  konstruktivt bruke kompetanse fra levd liv og erfaring og de nye. Alle som har bidratt hører til
  • Å ta vare på deg selv i lederskapet. Om det å sette av tid til fast timeout for å reflektere og notere hva som skjer i teamet og i eget lederskap. Og justere og kontinuerlig trene. Om å trene og også be om hjelp i lederskapet.

«Lederutvikling er en livslang reise – ikke en snartur innom.» 

1500 ledere har deltatt på kurs i Hverdagsledelse. Over 2000 mennesker har valgt å være med på foredrag om tema hverdagsledelse.

Noen av disse kundene, konkurrenter og samskapere utfordret oss til å lage en nettbasert variant av kurs i Hverdagsledelse.