Tre tips for å bli en tryggere leder

Bruk det du har i bagasjen

Å være leder er utfordrende og for mange vanskelig. Å være en god leder handler om å fylle skoene. Noen ganger er skoene for store, andre ganger for små. Og vi har hittil ikke møtt en leder som er ferdig utlært. I dette innlegget gir vi deg derfor noen tips til hvordan du gjør lederhverdagen litt enklere. Og ditt lederskap litt bedre.

Vær bevisst rollen din

Som mye annet starter god ledelse med deg selv. Mange ledere vi møter, forteller at de ikke har et bevisst forhold til hvem de vil være i rollen som leder, eller hvordan trene i lederskapet. Det er kanskje ikke så rart. For det står ikke i stillingsbeskrivelsen hvem du skal være som leder. Hvordan du skal inspirere dine ansatte. Eller hvilken atferd og hvilke holdninger du skal ha.

Men uten å ha gjort deg opp noen tanker om hvordan du skal lede og hvilken retning du ønsker å gå, er det lett å bli oppfattet som en utydelig leder. Kommunikasjonen med teamet ditt kan bli tvetydig, og tilliten kan svekkes. Tillit tar tid å bygge opp igjen.

God ledelse starter med et bevisst forhold til deg selv og ditt lederskap. Det er vanskelig å lede andre hvis du ikke først vet hvordan du ønsker å lede, eller hvis du ikke klarer å lede deg selv både på grå og solfylte dager.

Bruk det du har i bagasjen

Mange ledere vi møter, sier at det største hinderet for å utøve godt lederskap er dem selv. Men mange sier at de bevisst bruker erfaringer fra hendelser i livet, og gjør det til styrker i eget lederskap.

Livet har gitt deg verktøy, både på godt og vondt. Hendelser i barndommen kan ha gitt deg et konkurranseinstinkt og stå-på-vilje du kanskje ikke visste du hadde. Ulike hendelser i livet kan ha gitt deg tykkere hud og evne til å tåle motgang. Erfaringene kan du bruke for å styrke lederskapet ditt.

Kanskje like viktig er det å vite at andre også har bagasje. Det er en grunn til at mennesker reagerer som de gjør. Denne innsikten er særlig nyttig i konfliktfylte situasjoner – noe som er en del av lederhverdagen.  

Og én av de største utfordringene hos ledere vi har jobbet med, er nettopp at de synes det er vanskelig å ta tak i problemer som uønskede holdninger og atferd. De er redde for å ta vanskelige valg og upopulære avgjørelser – noen i frykt for å bli mislikt. Andre håper det bare går over etter en tid, noe som er med på å gjøre nødvendige samtaler vanskelige.

Slipp frykten. Tør å ta praten – før situasjonen kommer ut av kontroll. Og bruk verktøyene du har i bagasjen. For det er bedre med én ubehagelig samtale der og da enn ti ubehagelige samtaler senere.

Vis hvem du er

Opp gjennom historien har vi mennesker forgudet den fryktløse og usårbare lederen. I dag vet vi at ledere er mennesker av kjøtt og blod som alle andre. Ledere er medarbeidere som har fått og selv valgt et spesielt ansvar. Men mange ledere frykter fortsatt å vise hvem de er. De frykter å vise følelser, frykt og svakheter.

Er det virkelig slik at å vise våre menneskelige sider gjør oss til mindre gode ledere? Tvert imot. Gode ledere er de som er trygge på seg selv. Som tør å åpne seg opp og snakke om det som er vanskelig. Og som tør å være tydelig tidlig nok.

Men dette krever mot. Mot til å være tro mot deg selv. Mot til å se deg selv i speilet. Og mot til å gå ut av komfortsonen din. Klarer du det, vil du mest sannsynlig oppleve større respekt hos dine medarbeidere og forståelse i valgene du tar som leder. Dette har vi flere ganger opplevd når vi har jobbet sammen med ledere og team.

Samtidig vil ditt mot kunne ha en stor smitteeffekt. Det at du våger å åpne deg, kan føre til at andre gjør det samme. Det vil kunne bidra til å skape en sunnere arbeidskultur i bedriften og et mer velsmurt maskineri på toppen. For er det én ting som kjennetegner en effektiv ledergruppe, så er det et godt samhold – basert på tillit, åpenhet og gjensidig respekt.

Men dette kommer altså sjelden av seg selv. Først må det skapes en grobunn for de gode samtalene. Et sted der hverdagen stopper opp. Vi kaller det en timeout.

Dette blogginnlegget er SAMskapt med Magnus Liøkel i Sommerfuglen Media.