Samskapere

Ingen bedrifter er like. Og ingen har de samme utfordringene. I SAMkollektivet håndplukker vi konsulenter fra et bredt nettverk for å løse det aktuelle oppdraget best mulig. Vi tror at ved å jobbe på tvers av selskaper og disipliner blir vi sterkere enn summen av hver enkelt.

Ideen til SAMkollektivet kom en formiddag over kjøkkenbordet. Trude Falck Bjånes og Ina Eldøy – som begge driver hvert sitt konsulentselskap – hadde erfart at stadig flere kunder ønsket en skreddersydd “pakkeløsning” med konsulenter fra ulike virksomheter i stedet for enkeltkonsulenter. Sammen satt de på et stort nettverk av tidligere kolleger og samarbeidspartnere, og dette nettverket måtte det være mulig å utnytte til kundenes beste.

Dermed ble SAMkollektivet skapt.

SAMSKAPERE