Kurset er i regi av Samkollektivet

Ingen bedrifter er like. Og ingen har de samme utfordringene.

I SAMkollektivet håndplukker vi konsulenter fra et bredt nettverk for å løse det aktuelle oppdraget best mulig. Vi tror at ved å jobbe på tvers av selskaper og disipliner blir vi sterkere enn summen av hver enkelt.

VI KALLER DET SAMSKAPING.

Ideen til SAMkollektivet kom en formiddag over kjøkkenbordet. Trude Falck Bjånes og Ina Eldøy – som begge driver hvert sitt konsulentselskap – hadde erfart at stadig flere kunder ønsket en skreddersydd “pakkeløsning” med konsulenter fra ulike virksomheter i stedet for enkeltkonsulenter.

Sammen satt de på et stort nettverk av tidligere kolleger og samarbeidspartnere, og dette nettverket måtte det være mulig å utnytte til kundenes beste.

Dermed ble SAMkollektivet skapt.

SAMSKAPERE