HVERDAGSLEDELSE

Vi hjelper deg å bli en tryggere og tydeligere leder.

Det er større krav til ledere i dag enn det var før. Dagens medarbeidere forventer å bli hørt, få tilbakemeldinger, utvikling og individuell oppfølging – ikke bare på én medarbeidersamtale i året, men hver eneste dag. I tillegg gir den nye hybride arbeidsformen med kombinasjon av hjemmekontor og jobbkontor nye lederutfordringer.

Som leder må du ivareta mange ulike behov samtidig – i tillegg til å være rollemodell, veiviser og inspirator. Samtidig fylles kalenderen opp av møter og frister, slik at du kanskje føler det blir for lite tid til å faktisk lede.

Ingen skal påstå at det er lett å være en god leder. Men ofte er det lederen selv som står i veien for godt lederskap. Mange er bekymret for det store ansvaret, for om de har tillit hos medarbeiderne, om de har evnen til å tåle uenighet eller ta de tøffe beslutningene.

Heldigvis er det med ledelse som med alt annet – det krever øvelse å bli skikkelig god. Lederne som kommer til oss i it’s timeout ønsker å bli bedre, og det er i seg selv et fantastisk utgangspunkt.

Når vi jobber med ledere, gjør vi det helst individuelt – altså med deg alene eller med dere som ledere i virksomheten. På den måten kommer vi ned i dybden. For det er sjeldent at løsningene ligger i overflaten.

Akkurat hva du som leder trenger hjelp med, vil likevel variere. Derfor skreddersyr vi opplegget etter dine og deres ønsker.