BrobygGEN

En tjeneste som bygger bro mellom generasjoner på jobb.

Arbeidslivet er i endring. Ikke bare blir vi stadig eldre og må jobbe lenger – det er dessuten vanlig med tre eller fire generasjoner på samme arbeidsplass. Som samfunn må vi bli bedre til å utnytte kompetanse – uansett alder – og med BrobyGEN setter vi brobygging mellom generasjoner på agendaen.

Du får verktøy, tips og råd for å legge til rette for at generasjonene skal kunne lære av hverandre, bringe ulike erfaringer til torgs og ikke minst – bygge bro mellom generasjonene.

Hvorfor?

Mange eldre arbeidstakere føler seg presset ut av arbeidslivet, eller opplever at arbeidsgiveren foretrekker yngre aldersgrupper, for eksempel når ny teknologi eller nye arbeidsmetoder skal innføres. På motsatt side kan yngre på arbeidsplassen føle seg begrenset av «de gamle traverne» som skyter ned gode idéer med «det prøvde vi i 2001».

Tenk om de ulike generasjonene på jobben i stedet kunne bruke tiden på å spille hverandre gode og tenke som et lag! Forskning viser nemlig at team hvor unge og eldre jobber sammen om å løse oppgaver – bidrar til høyere produktivitet, innovasjon og utvikling enn om teamet bare består av mennesker fra generasjon.

I BrobyGEN lærer du å identifisere dynamikker som er med på å skape avstand mellom mellom generasjoner på arbeidsplassen – og hvordan du i stedet kan legge til rette for forståelse og læring mellom generasjonene. Gevinsten av brobygging mellom generasjoner er en mer meningsfull, morsom og effektiv hverdag for alle!