Hvem vil du være som leder i den nye normalen?

Et bedriftstilpasset kurs.

Vet du egentlig hvordan det er å bli ledet av deg og dine ledere – nå som ledelse stort sett foregår digitalt? Den nye normalen har skapt nye utfordringer som krever nye verktøy og perspektiver. 

I dette kurset deler vi verdifull kunnskap og inspirasjon fra andre ledere. Og vi gir deg konkrete verktøy som hjelper deg til å bli en tryggere og tydeligere leder i en utfordrende hverdag.

Kurset kan kombineres med de to kursene Slik leder videomøter og En mer strukturert lederhverdag.