Lær deg kunsten å fasilitere
møter og workshops

De fleste resultater skapes gjennom gode og effektive samarbeid. Likevel kastes mye tid bort på ineffektive og ustrukturerte møter som ofte føles meningsløse. Ved å fasilitere – som rett å slett betyr å gjøre det lett for mennesker å jobbe sammen – bidrar du til at gruppa klarer noe de ikke ville fått til på egen hånd.

Som fasilitator er oppgaven din å holde fokus og sørge for at alle involverte bidrar med sin kompetanse. Men rollen kan være krevende. Tør du for eksempel å gripe inn i prosesser, diskusjoner og innspill på avveie? Er du trygg på å navigere i kaos og håndtere deltakere som vil ulike ting eller har en annen agenda?

I dette kurset lærer du å legge til rette for gode prosesser ved involvering og inkludering, slik at alle får bedre eierskap til løsninger og målet dere jobber mot. Du får innsikt i metoder og verktøy du umiddelbart kan ta i bruk, enten du fasiliterer digitale eller fysiske møter eller workshops. Det er faktisk forskjell på et møte og en workshop.

SLIK FOREGÅR KURSET

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og øvelser. Du vil få trening i å fasilitere, og kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Kurset kan bedriftstilpasses og anbefales gjennomført over 3 ganger á 3 timer eller over en hel dag. 

PASSER FOR

Kurset passer for alle som enten har ansvar for, eller en rolle i, å fasilitere prosesser og møter der målet er å få det beste ut av deltakerne og som gir mening og skaper verdi.

DETTE FÅR DU

Innsikt i hva som skal til for å skape resultater i en prosess eller et møte, samt konkrete verktøy som gjør deg tryggere i rollen som fasilitator og møteleder.