Slik leder du digitale møter

Et bedriftstilpasset kurs.

Møteledelse er en kunst. En kunst som ikke har blitt noe enklere å utøve nå som de fleste møter foregår digitalt. Vi har alle pint oss gjennom lange, uproduktive videomøter. Møter uten en klar retning. Møter der noen folk drar hele lasset, mens andre så vidt følger med. 

I dette kurset får du praktiske verktøy som gjør at du kan planlegge og gjennomføre mer effektive digitale møter – med en gang.

Kurset kan kombineres med de to kursene En mer strukturert lederhverdag og Hvem vil du være som leder i den nye normalen.