STERKERE FRA HVERANDRE

Et bedriftstilpasset lederkurs.

Aldri har det vært mer utfordrende å jobbe sammen. Samtidig har det aldri vært mer nødvendig med et godt samhold. Et sterkt team som står side om side.

Hvordan sikrer dere tillit til hverandre eller håndterer uenighet gjennom en skjerm? Hvordan styrker dere vi-følelsen når dere sitter hver for dere? Hvordan jobber dere mot et felles mål når det fysiske fellesskapet er borte?

Disse spørsmålene står sentralt i dette kurset. Målet er at dere skal sitte igjen med inspirasjon og nyttige verktøy dere kan ta i bruk med en gang. Slik at dere kan gå inn i det nye året – den nye normalen – med best mulig forutsetninger.